منها
دومین همایش آینده پژوهی الگوهای نوین کسب و کار در خاورمیانه
فایل‌های کنفرانس
0 تومان
این محصول رایگان می‌باشد.
اطلاعات کنفرانس
دوره برگزاری
تاریخ برگزاری
12 تیرماه 1398
برگزار کننده
نمای مدیران و اتاق ایران استرالیا
محل برگزاری
اتاق بازرگانی تهران
فایل‌های دومین همایش آینده پژوهی الگوهای نوین کسب و کار در خاورمیانه
دکتر دامون
مدت زمان : 9:56 دقیقه
فایل‌های کنفرانس
دکتر شیرازی
مدت زمان : 16:21 دقیقه
فایل‌های کنفرانس
اسدالله عسگراولادی
مدت زمان : 12:31 دقیقه
فایل‌های کنفرانس
دکتر باغبان
مدت زمان : 14:24 دقیقه
فایل‌های کنفرانس
دکتر سعید منصور افشار
مدت زمان : 9:54 دقیقه
فایل‌های کنفرانس
دکتر حمیدرضا مناقبی
مدت زمان : 9:46 دقیقه
فایل‌های کنفرانس
دکتر سعید خزایی
مدت زمان : 24:42 دقیقه
فایل‌های کنفرانس
خانم دکتر حسن زاده
مدت زمان : 10:12 دقیقه
فایل‌های کنفرانس
دکتر رحمانی
مدت زمان : 12:00 دقیقه
فایل‌های کنفرانس
 طراحی سایت