منها
همایش بین المللی مدیریت نوین در افق ۱۴۰۴
فایل‌های کنفرانس
0 تومان
این محصول رایگان می‌باشد.
اطلاعات کنفرانس
دوره برگزاری
کنفرانس
تاریخ برگزاری
۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۵
برگزار کننده
پژوهشکده دولت اسلامی و دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شرق
محل برگزاری
دانشکده مدیریت دانشگاه تهران

محورهای کنفرانس: 
-مباحث ویژه مدیریت دولتی نوین
-رهبری و رفتار سازمانی در سازمان های نوین
-مدیریت منابع انسانی در افق ۱۴۰۴
-مباحث ویژه سرمایه های انسانی در سازمان های نوین
-مدیریت صنعتی در سازمان های نوین
-مدیریت کیفیت، بهره وری و تعالی سازمانی در افق ۱۴۰۴
-مدیریت بازرگانی و بازاریابی در چشم انداز ۱۴۰۴
-مدیریت استراتژیک و رقابت در سازمان های نوین بین المللی
-مدیریت سیستم ها و فناوری اطلاعات در چشم انداز ۱۴۰۴
-مدیریت رسانه در افق ۱۴۰۴
-مدیریت مالی سازمانهای دولتی در افق ۱۴۰۴
-الگوها و راهکارهای اقتصاد مقاومتی در ایران ۱۴۰۴
-چالش های نوین در مدیریت آموزشی
-راهکارها و چالشها مدیریت اسلامی در افق ۱۴۰۴
-برنامه ریزی و آینده پژوهی در مدیریت شهری
-مدیریت بیمه و بیمه های نوین در افق ۱۴۰۴

فایل‌های همایش بین المللی مدیریت نوین در افق ۱۴۰۴
دکتر ابراهیم حلاجیان
مدت زمان : 14:34 دقیقه
فایل‌های کنفرانس
دکتر ناصر فخاری
مدت زمان : 5:36 دقیقه
فایل‌های کنفرانس
دکتر کشاورز
مدت زمان : 12:36 دقیقه
فایل‌های کنفرانس
دکتر اسماعیل همدانلو
مدت زمان : 6:35 دقیقه
فایل‌های کنفرانس
دکتر یاوری
مدت زمان : 15:27 دقیقه
فایل‌های کنفرانس
 طراحی سایت