منها
آشنایی با مرور سیستماتیک در روش تحقیق و کار با نرم افزار cma2
هزینه این دوره
0 تومان
این محصول رایگان می‌باشد.
اطلاعات دوره
برگزار کننده
موسسه فرهنگی و هنری عصر گفتمان
درباره استاد
درباره گواهینامه
برای این دوره گواهینامه صادر نمی‌شود.

مرور سیستماتیک Systematic Literature Review یکی از انواع روش تحقیق کیفی است که برای بررسی پدیده‌ها و شناسایی مقوله‌ها براساس ادبیات پژوهش مورد استفاده قرار می‌گیرد. این روش بویژه زمانی مفید است که ادبیات پژوهش در زمینه پدیده مورد مطالعه غنی باشد. در چنین شرایطی با روش نظام مند می‌توان مقوله‌های زیربنابی پدیده مورد مطالعه را شناسایی، طبقه‌بندی و تلخیص نمود. این روش بسیار مشابه روش‌های فرامطالعه مانند روش فراترکیب و روش فراتحلیل است. ابزار اصلی گردآوری داده‌ها در این روش مطالعات کتابخانه‌ای است.آنچه مرور سیستماتیک را ارزشمند می‌سازد آن است که ما به یک توان بالا از برآورد مورد نظر می‌رسیم. زیرا بسیاری از مطالعات به علل گوناگون (مثلا حجم نمونه ناکافی) از قدرت تفسیر مناسبی برخوردار نیستند اما مرور سیستماتیک و متاآنالیزی که اغلب متعاقب آن انجام می‌شود با ترکیب کردن مطالعات به حجم نمونه بالاتری می‌رسد و لذا می‌تواند با توان بالاتری آنها را بررسی کرده و در نهایت نتیجه‌گیری بهتری ارائه دهد.نرم‌افزارهای مختلفی برای تحلیل‌هایی به‌صورت فرا تحلیل ارائه‌شده است اما یکی از نرم‌افزارهای بسیار کاربردی و پیشگام در این حوزه، نرم‌افزار CMA مخفف عبارت «Comprehensive Meta-Analysis» می‌باشد.

از ویژگی های این دوره آموزشی می توان به این موارد اشاره کرد که: به صورت مجازی صورت خواهد گرفت که روش مرور سیستماتیک یا نظام مند به طور کلی مورد بحث قرار خواهد گرفت. روش فراتحلیل ابتدا مورد بحث قرار می گیرد و خصوصیات آن و نیز تأثیرات آن بر روی تحقیقات مورد بررسی قرار می­گیرد. پس از آشنایی کافی با بحث فراتحلیل، موارد آماری و نیز نرم افزار مربوط به فراتحلیل آموزش داده می­شود. در واقع محیط کلی نرم افزار، ورود داده، تحلیل اطلاعات و تفسیر نتایج به صورت تخصصی مورد بحث قرار می ­گیرد. بنابراین بحث مرور سیستماتیک به صورت تئوری و نیز عملی با نرم افزار تدریس می گیرد تا پژوهشگران به صورت عملی از آموزش دوره بهره کافی را برده باشند و مخاطبین آن دانشجویان و پژوهشگران در حوزه رشته های روانشناسی، علوم تربیتی، جامعه شناسی، مدیریت و ……. هستند.

 

سرفصل‌های دوره آشنایی با مرور سیستماتیک در روش تحقیق و کار با نرم افزار cma2
آشنایی با مرور سیستماتیک در روش تحقیق و کار با نرم افزار cma2
1. آشنایی با مرور سیستماتیک و فراتحلیل
2. مفاهیم مربوط به فراتحلیل
3. مراحل اساسی در انجام فراتحلیل
4. مباحث آماری در روش فراتحلیل
5. آشنایی با نرم افزار cma2
6. نحوه کار با نرم افزار cam2
7. ورود داده ها و شکل های مختلف در نرم افزار
8. ورود متغیرهای تعدیل کننده در نرم افزار
9. تحلیل از طریق cma2
10. تفسیر نتایج کلی نرم افزار
11. تفسیر جداول آماری
12. گزارش نویسی
نمایش جلسات فصل
مبحث آموزشی در این سرفصل ثبت نشده است.
اهداف و ویژگی‌های دوره
  1. آشنایی با روش مرور سیستماتیک یا نظام مند
  2. یادگیری با نرم افزار فراتحلیل (cma2)
  3. دستیابی به تناقضات و ناسازگاری های تحقیقات
  4. آموزش ترکیب تحقیقات بی شمار در حوزه های مختلف پژوهشی
  5. کمک به پژوهشگران جهت بهره مندی از روش فراتحلیل در تحقیقات
دوره‌های مرتبط
 طراحی سایت