منها
اخلاق حرفه‌ای
هزینه این دوره
500000 تومان
اطلاعات دوره
زمان دوره
02 ساعت و 30 دقیقه
برگزار کننده
موسسه فرهنگی و هنری عصر گفتمان
گروه آموزشی
Array
درباره استاد
درباره گواهینامه
برای این دوره گواهینامه صادر نمی‌شود.

بحث توجه به اخلاق حرفه‌ای با توجه به اهمیت بالایی که در ایجاد رضایت و تعهد سازمانی می‌تواند داشته باشد، متأسفانه مورد غفلت سازمان‌ها واقع شده است، لذا در این دوره سعی شده است بگونه‌ای ساده پیوند میان ابعاد و شاخص‌های اخلاق حرفه‌ای و ابعاد و شاخص‌های سازمانی را به منظور رسیدن به هدف رضایت مدیران و کارکنان و البته ایجاد حس تعلق و تعهد سازمانی را ایجاد کرد.

از ویژگی های این دوره می توان به این موارد اشاره کرد: پرداختن به موارد مرتبط با اخلاق حرفه‌ای، بصورت جامع و البته کوتاه، اشاره به تمامی ابعاد ساختاری و مفهومی اخلاق حرفه‌ای،  پیوند ساختاری مفاهیم ابعاد اخلاق حرفه‌ای با مفاهیم مرتبط در سازمان. و مخاطبین دوره مدیران و کارکنان سازمان‌ها و دانشجویان مدیریت به ویژه منابع انسانی و رفتارسازمانی هستند.

اخلاق حرفه‌ای یکی از مسائل اساسی همه جوامع بشری است.

در حال حاضر، متأسفانه در جامعه ما در محیط کار کمتر به اخلاق حرفه‌ای توجه می‌شود. در حالی که در غرب سکولار، در دانش‌های مربوط به مدیریت و سازمان، شاخه‌ای با عنوان اخلاق حرفه‌ای وجود دارد، ولی در جامعه دینی ما در مدیریت، به اخلاق توجه کافی نشده است.

جامعه ما نیازمند آن است تا ویژگی‌های اخلاق حرفه‌ای مانند دلبستگی به کار، روحیه مشارکت و اعتماد، ایجاد تعامل با یکدیگر و… تعریف، و برای تحقق آن فرهنگ‌سازی شود. امروزه بسیاری از کشورها در جهان صنعتی به این بلوغ رسیده‌اند که بی‌اعتنایی به مسائل اخلاقی و فرار از مسئولیت‌ها و تعهدات اجتماعی، به از بین رفتن بنگاه می‌انجامد.

به همین دلیل، بسیاری از شرکت‌های موفق برای تدوین استراتژی اخلاقی احساس نیاز کرده، و به این باور رسیده‌اند که باید در سازمان یک فرهنگ مبتنی بر اخلاق رسوخ کند. از این‌رو، کوشیده‌اند به تحقیقات درباره اخلاق حرفه‌ای جایگاه ویژه‌ای بدهند؛ وقتی از حوزه فردی و شخصی به حوزه کسب و کار گام می‌نهیم‌‌، اخلاق کار و یا اخلاق شغلی به میان می‌آید؛ مانند: اخلاق پزشکی‌‌، اخلاق معلمی‌‌، اخلاق مهندسی و نظایر آن‌.

برای نمونه، چگونه ممکن است سیستم یک بیمارستان یا دانشگاه فاسد باشد، اما از پرستاران بخواهیم اخلاقی باشند. امروزه اخلاق حرفه‌ای نقش راهبردی در بنگاه‌ها دارد و متخصصان مدیریت استراتژیک، اصول اخلاقی شایسته در سازمان را از پیش‌‌شرط‌های مدیریت استراتژیک خوب دانسته‌اند.

در اخلاق حرفه‌ای، مسئولیت‌های اخلاقی سازمان در قبال محیط داخلی و خارجی است و این متمایز از حقوق کار است؛ اما حقوق کار نیز در آن وجود دارد. اصول اخلاق خوب از پیش‌‌شرط‌های مدیریت استراتژیک خوب است. این اصول موجب ایجاد یک شرکت و بنگاه خوب می‌شود.

سرفصل‌های دوره اخلاق حرفه‌ای
اخلاق حرفه‌ای
تعریف اخلاق
انواع اخلاق
ابعاد اخلاق حرفه‌ای
اصول اخلاق حرفه‌ای
ارکان اخلاق حرفه‌ای
ویژگی‌های اخلاق حرفه‌ای
سازمان اخلاقی و آثار آن
اخلاق در حرفه
02 ساعت و 30 دقیقه
نمایش جلسات فصل
تعاریف اخلاق و انواع اخلاق و فواید اخلاق
8 دقیقه
تعریف اخلاق حرفه ای و فواید اخلاق
15 دقیقه
ابعاد اخلاق حرفه ای/اصول اخلاق حرفه ای
40 دقیقه
ارکان اخلاق حرفه ای
32 دقیقه
آثار سازمان اخلاقی
28 دقیقه
اخلاق در حرفه
23 دقیقه
جمع بندی کل مطالب
4 دقیقه
تیزر دوره اخلاق حرفه‌ای
اهداف و ویژگی‌های دوره

بیان مفاهیمی که بتوان از طریق آن ارتباط بین اخلاق حرفه‌ای و آموزش منابع انسانی را ایجاد کرد

کمک به شناسایی و بهبود شاخص‌های اخلاق‌ حرفه‌ای

کمک به ارتقاء شاخص‌های اخلاقی و افزایش تعهد سازمانی

ایجاد شاخص‌های اخلاقی در فرهنگ سازمانی

توجه به ابعاد اخلاق در شرح شغل

منابع و مراجع (مقالات)
رابطه بین اخلاق حرفه ای و تعهد سازمانی ( کیومرث نیازآذری - ترانه عنایتی- رضا بهنام فر )
تاثیر عوامل سازمانی بر رشد اخلاق حرفه ای کارکنان ( جعفر بیک زاد- محمد صادقی - داود ابراهیم پور )
Reductionism: incomplete and imprudent idea about Professional Ethics ( Rafat Rezapour-Nasrabad )
PROFESSIONAL ETHICS AND A CALL FOR PHILOSOPHICAL LITERACY ( Knight, A )
دوره‌های مرتبط
 طراحی سایت