منها
اخلاق فردی، اجتماعی و اداری
هزینه این دوره
500000 تومان
اطلاعات دوره
زمان دوره
05 ساعت و 12 دقیقه
برگزار کننده
موسسه فرهنگی و هنری عصر گفتمان
درباره استاد
درباره گواهینامه
برای این دوره گواهینامه صادر نمی‌شود.

اخلاق مهمترین هدف انبیاى الهى بوده است و در آیات ۱۲۹ و ۱۵۱ سوره بقره، آیات ۹ و ۱۰  سوره شمس، آیات ۱۴ و ۱۵ سوره اعلی و آیات متعدد دیگر به این مطلب اشاره می کند که نشان دهنده اهتمام فوق العاده قرآن مجید به مسائل اخلاقى و تهذیب نفوس به عنوان یک مسأله اساسى و زیربنایى است که برنامه هاى دیگر از آن نشأت مى گیرد و اصولا زمانى انسان شایسته جانشینی خدا در زمین است که داراى اخلاق انسانى باشد و در غیر این صورت از حیوان خطرناک تر است.همچنین از یک نظر، اخلاق مهمترین هدف انبیاى الهى را تشکیل مى دهد، زیرا بدون اخلاق نه دین براى مردم مفهومى دارد، و نه دنیاى آنها سامان مى‌یابد.

ویژگی ها ی این دوره ، پرداختن به موارد مرتبط با اخلاق فردی، اجتماعی و اداری، بصورت جامع و البته کوتاه، آشنایی با مفاهیم اخلاق و کاربرد آن در زندگی فردی و اجتماعی، پیوند ساختاری مفاهیم ابعاد اخلاق با مفاهیم مرتبط در سازمان اند، و مخاطبین آن مدیران و کارکنان سازمان‌ها و دانشجویان مدیریت به ویژه منابع انسانی و رفتارسازمانی هستند.

سرفصل‌های دوره اخلاق فردی، اجتماعی و اداری
اخلاق فردی، اجتماعی و اداری
تعریف اخلاق
انواع اخلاق
اخلاق فردی
اخلاق اجتماعی
اخلاق اداری
05 ساعت و 12 دقیقه
نمایش جلسات فصل
تعریف اخلاق ،اخلاق و فواید اخلاق
8 دقیقه
علم اخلاق
10 دقیقه
انواع اخلاق
16 دقیقه
انسان در اسلام
13 دقیقه
ویژگی های انسان
29 دقیقه
نحوه ارتباط انسان ها با خداوند
16 دقیقه
رابطه انسان با خودش
19 دقیقه
انسان با خانواده
22 دقیقه
اخلاق اجتماعی رابطه انسان با نیازمندان
12 دقیقه
اخلاق اجتماعی و رابطه انسان با خویشاوندان
18 دقیقه
اخلاق اجتماعی و رابطه انسان با دوستان
29 دقیقه
اخلاق اداری رابطه کارمند با مدیر
30 دقیقه
اخلاق اداری رابطه با همکاران و ارباب رجوع
14 دقیقه
ابعاد اخلاق حرفه ای و اصول اخلاق حرفه ای
40 دقیقه
ارکان اخلاق حرفه ای
32 دقیقه
ویژگی های کارمند با ایمان
4 دقیقه
اهداف و ویژگی‌های دوره

آشنایی با مفاهیم اخلاق و اهمیت آن در زندگی فردی و اجتماعی

آشنایی با اخلاق فردی به جهت مدیریت روابط فردی و خانوادگی

آشنایی با اخلاق اجتماعی به جهت مدیریت ارتباط با دوستان و خویشاوندان

آشنایی با اخلاق اداری و اخلاق حرفه‌ای

شناسایی ویژگی‌های مدیران و کارکنان با ایمان در سازمان‌ها

بیان مباحث مرتبط با اخلاق از منظر قانون و به خصوص در چارچوب نظام اداری

منابع و مراجع (مقالات)
اخلاق اجتماعی دینی یا فرا دینی ( مرتضی رضائی - زهیر رضا زاده )
تحلیلی جامعه شناختی در باب نسبت بین طبقهی اجتماعی و اخلاق فردی ( اسدالله حیدری - امیر مسعود مظاهری- حسین فکر آزاد )
Digital Ethics in Social Work Education ( Janet M. Joiner )
What does an African ethic of social cohesion entail for social distancing? ( Thaddeus Metz )
دوره‌های مرتبط
 طراحی سایت