منها
حقوق شرکت های تجاری
هزینه این دوره
500000 تومان
اطلاعات دوره
زمان دوره
02 ساعت و 10 دقیقه
برگزار کننده
موسسه فرهنگی و هنری عصر گفتمان
درباره استاد
درباره گواهینامه
برای این دوره گواهینامه صادر نمی‌شود.

توسعه اقتصادی و صنعتی سریع کنونی، موجب افزایش تعداد شرکت های تجاری و گسترش دامنه فعالیت آنها شده است. از این رو دعاوی مرتبط با این شرکت ها نیز افزایش یافته است. به دلیل گستردگی و پیچیدگی موجود در مقررات حاکم بر شرکت های تجاری و روابط آنها، وجود رشته هایی  در این زمینه بسیار ضروری می باشد.حقوق تجارت مجموعه قواعدی است که روابط بازرگانان و اعمال تجارتی را بررسی و تنظیم میکند. برخلاف حقوق مدنی که روابط همهٔ افراد جامعه را شامل می‌شود، حقوق تجارت به وضع قواعدی ویژه برای تجار و اعمال تجاری می‌پردازد.

حقوق تجارت به عنوان شاخص مهم برای برقراری ارتباط میان افراد از حیث امورات و معاملاتی که انجام می‌دهند، یکی از مهم‌ترین سرفصل‌های حقوق است. که نه‌تنها تجار و بازرگانان، بلکه افراد عادی نیز با آن سروکار دارند.با گسترش فعالیت‌های تجاری، تجار و بازرگانان به دو دسته اشخاص حقیقی و اشخاص حقوقی تقسیم‌بندی شدند. یعنی امروزه تنها افراد و اشخاص حقیقی تاجر نیستند بلکه عمل تجارت می‌تواند در قالب شرکت‌های تجاری نیز صورت بگیرد. ازجمله فعالیت‌های تجاری که تجار به آنها مشغول هستند می‌توان حمل‌ونقل تجاری، فعالیت‌های بانکی، فعالیت‌های صرافی، فعالیت‌های بیمه و … را نام برد.

وکیل شرکتهای تجاری
معرفی وکیل شرکت های تجاری و معرفی انواع شرکتهای تجاری
شرکتهای تجاری، اجتماع دو یا چند شخص حقیقی یا حقوقی به منظور انجام عملیات تجاری را گویند. شرکتهایی که هدف از تأسیس آنها تجارت نیست و اعمال تجاری انجام نمی دهند، شرکتهای حقوقی یا مدنی نامیده می شوند.

↵ وکیل شرکت های تجاری
صاحبان کسب و کار به طور مداوم به دنبال راه کارهایی برای بهبود وضعیت شرکت خود و دستیابی به بقاء، رشد و توسعه خود هستند. بنابراین وجود وکیلی که در امور تجاری از دانش و تجربه لازم برخوردار باشد، جزء حیاتی هر کسب و کاریست و در فقدان مشاوره با یک وکیل متخصص تجاری ( وکیل شرکت )، یک شرکت به طور عجیبی در همه ی زمینه ها آسیب پذیر خواهد بود.

شرکتهای تجاری را از لحاظ میزان مسؤلیت اعضا می توان به چهار دسته به شرح زیر تقسیم نمود:

– شرکتهای تجاری سرمایه ای
در این شرکتها مسؤلیت شرکا محدود به میزان سرمایه یا درصد سهام هر شریک می باشد، مانند شرکتهای سهامی عام و خاص و شرکت با مسؤلیت محدود

– شرکتهای تجاری شخصی
در این نوع شرکتها مسؤلیت شرکا نامحدود است و تعهدات شرکت تسری به همه دارایی شرکا می نماید، مانند شرکتهای تضامنی و نسبی.

– شرکتهای تجاری مختلط
در این نوع شرکتها مسؤلیت بعضی از شرکا محدود به سرمایه آنها و مسؤلیت دیگران نامحدود است. این نوع شرکتها در واقع از اختلاط شرکتهای سرمایه ای و شخصی به وجود می آیند ، مانند شرکتهای مختلط سهامی و غیر سهامی ، شرکای نوع اول را شرکای عادی و شرکای نوع دوم را شرکای ضامن می گویند.

– شرکتهای تجاری کمیّتی
در این نوع شرکتها تعداد سرمایه گذاران زیاد است و شرکا مسؤلیتی ندارند و اصولاً قصد از ایجاد آنها رفاه اعضای آن است . شرکتهای تعاونی از این دسته اند.

انواع شرکتهای تجاری
شرکتهای تجاری به موجب ماده ۲۰ قانون تجارت بر هفت قسم به شرح زیر طبقه بندی شده اند.
۱- شرکتهای سهامی
۲- شرکتهای با مسؤلیت محدود
۳- شرکتهای تضامنی
۴- شرکتهای نسبی
۵- شرکتهای مختلط سهامی
۶- شرکتهای مختلط غیر سهامی
۷- شرکتهای تعاونی تولید و مصرف

مخاطبین این دوره تجار و بازرگانان و شرکتهای نوپا تجاری هستند.

سرفصل‌های دوره حقوق شرکت های تجاری
حقوق شرکت های تجاری
شخصیت حقوقی و انواع شرکت های تجاری
اصل استقلال شخصیت حقوقی و کلیات شرکت های تجاری
فعالیت غیر تجاری در قالب شرکت های تجاری
اسناد بالا دستی شرکت های تجاری و توافقات فرا اساسنامه
ارکان کنترل کننده شرکت
انواع سهام
انحلال و ورشکستگی شرکت های تجاری
02 ساعت و 10 دقیقه
نمایش جلسات فصل
شخصیت حقوقی و انواع شرکت های تجاری پارت اول
12 دقیقه
شخصیت حقوقی و انواع شرکت های تجاری پارت دوم
14 دقیقه
اصل استقلال شخصیت حقوقی و کلیات شرکت های تجاری
25 دقیقه
فعالیت غیر تجاری و اسناد بالادستی شرکت های تجاری و تواقعات فرا اساسنامه
21 دقیقه
ارکان کنترل کننده 1
10 دقیقه
ارکان کنترل کننده پارت 2
9 دقیقه
انواع سهام پارت 2
11 دقیقه
انواع سهام پارت 1
12 دقیقه
انحلال و ورشکستگی شرکت های تجاری
16 دقیقه
تیزر دوره حقوق شرکت های تجاری
اهداف و ویژگی‌های دوره

بررسی نحوه اداره شرکت های تجاری

بررسی پوشش های شرکت های تجاری و تفاوتهای آنها

بررسی تفاوت سهام،تفاوت سهام و سهم الشرکه

بررسی بازار شرکت های تجاری

بررسی خطرات و ریسک هایی که برای شرکت های تجاری

بررسی سهام و انواع سهام

بررسی ریسک های حقوقی و غیر حقوقی

منابع و مراجع (مقالات)
گفتاري در فلسفة حقوق شركت هاي تجاري؛ شركت هاي تجاري، مخلوق نظمي خودجوش يا نظمي تصنعي؟ (  ابراهيم عابدي فيروزجائي )
ماهیت حقوقی ادغام شرکت های تجاری ( سید علی رضوی - سید محمد رضوی- محمدرضا پاسبان )
The Company Law Package - Content and State of Play ( Teichmann, C )
Company Law, Connecting Factors and the Digital Age - A New Outlook ( Kurcz, B - Paizis, A )
Religion, organization and company law - a case study of a Quaker business ( Burton, N - Kavanagh, D - Brigham, M )
دوره‌های مرتبط
 طراحی سایت