منها
رویکرد فرآیندی مدیریت
هزینه این دوره
0 تومان
این محصول رایگان می‌باشد.
اطلاعات دوره
برگزار کننده
موسسه فرهنگی و هنری عصر گفتمان
درباره استاد
درباره گواهینامه
برای این دوره گواهینامه صادر نمی‌شود.

مدیریت فرایندها از کلیدی ترین و زیر بنایی ترین مولفه هایی است که در رشد، پیشرفت و تعالی هر سازمان نقش به سزایی داشته و در استانداردهای مختلف کیفیت بر آن تاکید شده است. مدیریت درست فرایندها منجر به بهبود سازمانی شده و در نهایت افزایش سود، کاهش هزینه ها و افزایش نرخ پاسخگویی را به دنبال دارد.
مدیریت فرآیند یا نگرش فرآیند برای افراد و سازمان هایی که دغدغه بهبود و ارتقا عملکرد دارند مفید است.
هدف از دوره ایجاد توانایی در تعیین، پایش،اندازه گیری و بهبود فرآیندهاست.

مزایای مهم رویکرد فرآیندی
یکپارچه سازی و همراستا نمودن فرآیند ها ، جهت ایجاد قابلیت دستیابی به نتایج طرح ریزی شده
ایجاد قابلیت تلاش برای تمرکز بر اثربخشی و کارایی فرآیند ها
ایجاد اعتماد برای مشتریان و سایر طرق های ذینفه در ارتباط با عملکرد متناسب سازمان ( عملکردی سازگار با نیازهای طرفهای ذینفع )
شفاف سازی عملیاتی در سازمان انجام می شود .
کاهش هزینه ها و کوتاه نمودن دوره زمانی انجام عملیات و بهبنه سازی استفاده از منابع
بهبود ، سازگار نمودن و قابل پیش بینی نمودن نتایج
ایجاد فرصت هایی برای متمرکز شدن و الویت بندی طرح های بهبود .
انگیزش کارکنان برای مشارکت و شفاف سازی مسئولیت ها .

رویکرد فرآیندی (PROCESS APPROACH) و رویکرد وظیفه‌ای:
مفهوم رویکرد فرآیندی (فرآیند گرایی – فرآیند محوری) معمولاً در مقابل مفهوم وظیفه گرایی مطرح می‌شود،بر اساس رویکرد وظیفه‌ای (functional)، یک سازمان متشکل از بخش‌ها و دپارتمان‌های مختلف است و وظایف سازمانی در قالب این بخش‌ها سازمان‌دهی می‌شوند.

عناصر به هم وابسطه
نتیجه این نوع نگرش یک سازمان سلسله مراتبی دارای بخش‌های متفاوت و با نقش‌ها و وظایف مجزا است،در مقابل در رویکرد فرآیندی،سازمان به عنوان مجموعه‌ای از عناصر به هم وابسته و متعامل در نظر گرفته می‌شود که تولید یک برونداد یا نتیجه نهایی را دنبال می‌کند،فرآیند گرایی باعث می‌شود تا تمام فعالیت‌های سازمان بر روی کسب نتایج موردنظر و محصول نهایی تمرکز کند.

رویکرد فرآیندی کارکنان
در رویکرد فرآیندی کارکنان بخش‌های مختلف یک سازمان کار خود را مستقل از سایر بخش‌ها نمی‌دانند،در این رویکرد هر بخش سازمان، مشتری محصول یا خدمات بخش دیگری از سازمان است که درنهایت یک هدف و نتیجه را دنبال می‌کند.

سخن آخر
رویکرد فرآیندی تضادی با تقسیم وظایف و نقش‌های مختلف سازمانی ندارد بلکه تفاوت در نوع نگرش و تمرکز بر محوریت فرآیند و وظیفه است.

تیزر دوره رویکرد فرآیندی مدیریت
اهداف و ویژگی‌های دوره

سرفصل دوره:

 • تعاریف و مفاهیم اولیه
 • نگرش سیستمی و نگرش فرآیندی
 • تشریح اجزای فرایند
 • نگرش فرایندی در مدل کسب وکار
 • سلسه مراتب و گروه های فرآیندی
 • مدیریت فرایند و اجزای تشکیل دهنده آن
 • طبقه بندی و الگوهای شناسایی فرآیندها
 • نمودار لاک پشتی،ابزاری جهت مدل کردن فرآیندها
 • شاخص گذاری فرایندها
 • بهبود فرآیندها
 • جمع بندی و نتیجه گیری

ویژگی دوره : از ویژگی های مهم این دوره می‌توان به آماده سازی ذهنی فراگیران با بیانی روان جهت تشریح نگرش فرایندی،مراحل  شناسایی و تعریف سطوح فرآیندی، گامهای تدوین فرایند و انواع آنها با چند مثال کاربردی نام برد!

مخاطبین دوره: مدیران ارشد مدیران میانی ستادی و عملیاتی ، کارشناسان حوزه سیستم‌ها و روش‌ها ، کارشناسان و تحصیل کرده های و افراد علاقمند به حوزه مدیریت و مهندسی صنایع

منابع و مراجع (مقالات)
ارائه چارچوب (مدل فرآیندی) مدیریت یکپارچه پروژه های شهری مبتنی بر رویکرد مدیریت سبدپروژه ( مجید پرچمی جلال - اسفندیار زبردست )
Integrated approach for risk management in servitization decision-making process ( Didier Gourc- Sarra Dahmani- Xavier Boucher- )
An Information Management Conceptual Approach for the Strategies Alignment Collaborative Process ( Beatriz Andres- Raul Poler )
دوره‌های مرتبط
 طراحی سایت