منها
فرهنگ سازمانی
هزینه این دوره
500000 تومان
اطلاعات دوره
زمان دوره
03 ساعت و 37 دقیقه
برگزار کننده
موسسه فرهنگی و هنری عصر گفتمان
درباره استاد
درباره گواهینامه
برای این دوره گواهینامه صادر نمی‌شود.
    • فرهنگ پدیده‌ای ذهنی و تصوری است. عادتهای گروهی که فرهنگ از آنها پدید می‌آید به‌صورت هنجارها یا الگوهای رفتاری، آرمانی ذهنی می‌شوند یا در کلام می‌آیند.
    • فرهنگ سازمانی :سیستمی از ارزش های مشترک میان اعضا که سازمان را از سازمان های دیگر متمایز می کند

فرهنگ نقش مهمی در سازمان ایفا می کند زیرا فرهنگ خوب می تواند پشتیبانی سازمان را برای دستیابی به اهداف فراهم کند. فرهنگ سازمانی به عنوان راهنمایی برای رفتار روزمره فرد عمل می کند که بر روند تصمیم گیری تأثیر می گذارد و رهبران و اعضا را برای دستیابی به اهداف سازمانی راهنمایی می کند.

فرهنگ سازمانی نقش مهمی در حفظ و توسعه چشم انداز و مأموریت سازمان دارد و ابزاری اساسی در بهبود عملکرد سازمانی و توانایی اعضا است
وقتی یک سازمان درون خود فرهنگ سازمانی قوی و غنی داشته باشد، سه اتفاق رخ خواهد داد: کارکنان می‌‌دانند که مدیریت ارشد از آنان چه انتظاراتی دارد و انتظار می‌رود در موقعیت‌های مختلف چه رفتاری از آنان دیده شود. کارکنان هم به این باور می‌رسند که واکنشی که از آنان مورد انتظار است واکنشی کاملاً درست است و همچنین می‌دانند که اگر ارزش‌های سازمان را به نمایش بگذارند، سازمان به آنها پاداش خواهد داد.

نقطه نظرات بالا به نوعی یک دید همه جانبه ازتعریف فرهنگ سازمانی را به ما ارائه داد. رهبران با کمک درکی دقیق از فرهنگ سازمانی می‌توانند به خوبی سازمان خود را بشناسند و تحولات مثبت مدنظر خود را در سازمان اعمال نمایند.

شما با کدام یک از تعاریف بالا موافق هستید؟ آیا تعریف شما از فرهنگ سازمانی با این تعاریف در تضاد است یا به نوعی تکمیل کننده دیدگاه‌های فوق است. خوشحال می‌شویم نظرات خود را با ما در میان بگذارید.
فرهنگ همیشه یک ویژگی جمعی است و برای جمع تعریف می‌شود. بنابراین وقتی از یک فرد حرف می‌زنیم، هیچ‌چیز بیش از رفتار یا شخصیت وجود ندارد.

اما فرهنگ الگوهای رفتاری و ارزشی مشترک میان کسانی است که در یک محیط اجتماعی یکسان زندگی می‌کنند.

چیزی که یک گروه را از گروهی دیگر تفکیک می‌کند و متمایز می‌سازد.

سرفصل‌های دوره فرهنگ سازمانی
فرهنگ سازمانی
03 ساعت و 37 دقیقه
نمایش جلسات فصل
مبانی و مفاهیم مدیریت فرهنگ سازمانی پارت 1
13 دقیقه
مبانی و مفاهیم مدیریت فرهنگ سازمانی پارت 2
10 دقیقه
مبانی و مفاهیم مدیریت فرهنگ سازمانی پارت 3
17 دقیقه
کارکرد های فرهنگ
8 دقیقه
ایجاد و حفظ فرهنگ
13 دقیقه
شیوه فراگیری فرهنگ
10 دقیقه
فرهنگ در حکم مانع
9 دقیقه
انواع الگو های فرهنگی
11 دقیقه
گونه شناسی فرهنگ سازمانی پارت 1
14 دقیقه
گونه شناسی فرهنگ سازمانی پارت 2
15 دقیقه
ضرورت تغییر فرهنگ سازمانی
16 دقیقه
فرایند تغییر فرهنگ سازمانی پارت 1
10 دقیقه
فرایند تغییر فرهنگ سازمانی پارت 2
15 دقیقه
عوامل موثر بر تغییرات فرهنگ سازمانی
13 دقیقه
عوامل موثر تغییر دهنده فرهنگ سازمانی
7 دقیقه
نقش مدیران در تغییر فرهنگ سازمانی
10 دقیقه
چالش های تغییر فرهنگ سازمانی
11 دقیقه
نحوه مطالعه و سنجش فرهنگ سازمانی
15 دقیقه
منابع و مراجع (مقالات)
تدوین راهبردهای تکامل فرهنگ سازمانی ( محمدهادی علی احمدی - احمد ماکوئی )
حسابرسی فرهنگسازمانی در ایران ( علی رحمانی - افسانه بحیرایی )
Organizational culture mapping analysis through Organizational Culture Assessment (OCA) ( Kartika Mega Tama )
Innovation Culture in SMEs: The Importance of Organizational Culture, Organizational Learning and Market Orientation ( Hasliza Abdul-Halim- Noor Hazlina Ahmad )
دوره‌های مرتبط
 طراحی سایت