منها
فنون سنجش و ارزیابی عملکرد
هزینه این دوره
500000 تومان
اطلاعات دوره
زمان دوره
04 ساعت و 43 دقیقه
برگزار کننده
موسسه عصر گفتمان
درباره استاد
درباره گواهینامه
برای این دوره گواهینامه صادر نمی‌شود.

در دنیای رقابتی امروز سازمانها در هر محیطی که فعالیت می کنند دائما نیازمند بهبود عملکرد بوده و باید تمام تلاش خود را جهت دستیابی به تعالی عملکرد بکارگیرند بنابراین  ارزیابی عملکرد همواره از موضوعات مورد بحث و چالش انگیز مدیریت سازمان هاست. تعیین و تبیین شاخص های مناسب برای ارزیابی عملکرد سازمان ها در راه رسیدن به اهداف و چشم اندازهای سازمان از اهمیت فراوانی برخوردار است. ارزیابی یا ارزشیابی عملکرد، فرآیندی است که توسط تیم مدیریت، رویه کاری کارکنان را با متر و معیارهای استاندارد و از پیش تعیین‌شده اندازه‌گیری می‌کند و نتایج حاصل را به صورت دقیق ثبت می‌کند.ارزیابی عملکرد شغلی به شکل اصولی کمک می‌کند عدالت شغلی بین پرسنل بهتر ایجاد شود و ملاک سنجش افراد در سازمان براساس میزان و معیار بهتری صورت گیرد.

از طرفی موجب افزایش انگیزه و بهره‌وری کارکنان در سازمان می‌شود. چراکه آن‌ها می‌بینند تلاش‌هایشان در سازمان دیده شده و بین کسانی که کارها را خوب جلو می‌برند و تعهدات‌شان نسبت به سازمان به نحو احسن انجام می‌دهند، با کسانی که تلاش زیادی نمی‌کنند تفاوت وجود دارد و این موضوع را، هم مدیران و هم پرسنل به خوبی می‌فهمند.

این دوره موجب ارتقا سطح دانش و مهارت فراگیران پس از گذاراندن دوره در زمینه فنون، تکنیک ها و شیوه های سنجش و ارزیابی عملکرد شده و مخاطبان آن کارمندان دارای شرایط انتصاب به پست های مدیریت حرفه ای سطح پایه می باشند.

سرفصل‌های دوره فنون سنجش و ارزیابی عملکرد
فنون سنجش و ارزیابی عملکرد
04 ساعت و 43 دقیقه
نمایش جلسات فصل
تعاریف و فلسفه ارزیابی عملکرد
43 دقیقه
مقاصد ارزیابی عملکرد
4 دقیقه
اصول و مبانی ارزیابی عملکرد
29 دقیقه
عوامل موثر بر سنجش و عملکرد
22 دقیقه
فرآیند مدیریت و ارزیابی عملکرد
28 دقیقه
انواع ارزیابی عملکرد
16 دقیقه
روش های ارزیابی عملکرد کارکنان
32 دقیقه
خطاهای ارزیابی
22 دقیقه
سنجش و استخراج نتایج
6 دقیقه
فرم محورها و شاخص های ارزیابی عملکرد
36 دقیقه
ارزیابی عملکرد سازمانی
11 دقیقه
مدل EFQM ومالکوم بالدریج
7 دقیقه
کارت امتیازی متوازن B.S.C
18 دقیقه
مدل هوشین کانری و MBO
9 دقیقه
تیزر دوره فنون سنجش و ارزیابی عملکرد
اهداف و ویژگی‌های دوره
  • آشنایی فراگیران با مفاهیم اساسی ارزیابی عملکرد
  • آشنایی با مفاهیم ارزیابی عملکرد کارکنان
  • آشنایی با مفاهیم ارزیابی عملکرد سازمانی
منابع و مراجع (مقالات)
شناسایی شاخص های ارزیابی عملکرد کارآفرینی سازمان ( سعید صفری - رضا عباسی )
طراحی الگوی ارزیابی عملکرد سازمانی بانک انصار ( سیاووش نصرت پناه - امیر حصیر چی )
Balancing Fairness and Efficiency: Performance Evaluation with Disadvantaged Units in Non-homogeneous Environments ( Chen, CL - Cook, WD )
Delegating performance evaluation ( Letina, I - Liu, S - Netzer, N )
Radar Chart for Estimation Performance Evaluation ( Peng, WS- Li, YH- Fang, YW )
دوره‌های مرتبط
 طراحی سایت