منها
مدیریت و برنامه ریزی پروژه بر مبنای استاندارد PMBOK6
هزینه این دوره
500000 تومان
اطلاعات دوره
زمان دوره
04 ساعت و 26 دقیقه
برگزار کننده
موسسه فرهنگی و هنری عصر گفتمان
درباره استاد
درباره گواهینامه
برای این دوره گواهینامه صادر نمی‌شود.

یک‌ پروژه‌ مجموعه‌  ای‌ از فعالیت هاست‌ که‌ برای‌ دستیابی‌ به‌منظور یا هدف‌ خاصی‌ انجام‌ می‌گیرند. پروژه‌ها شامل‌ فعالیت هایی‌ هستند که‌ باید در تاریخ های‌ معین، با هزینه‌هایی‌ معین‌ و کیفیت‌ تعیین‌ شده‌ای، اجرا شوند.‌در هر پروژه تلاش می‌شود که تولید یک محصول یا ارائه‌ی خدمات با نتیجه‌ای مطلوب همراه شود.لازمه‌ موفقیت‌ هر پروژه، دستیابی‌ توامان‌ به‌ هر سه‌ عامل‌ زمان، هزینه‌ و کیفیت‌ معین‌ است‌ و خارج‌شدن‌ هریک‌ از سه‌ عامل‌ مذکور از حدود تعیین‌شده، می‌تواند به‌ انجام‌ پروژه‌ای‌ ناموفق‌ و غیراقتصادی‌ منجر شود.سه‌ عنصر کارفرما، پیمانکار و مشاور، نقش‌ اصلی‌ را در کنترل‌ زمان، هزینه‌ و کیفیت‌ دارند.

مدیریت‌ پروژه‌ به‌کارگیری‌ دانش، مهارتها، ابزار و تکنیک‌های‌ لازم‌ در اداره‌ جریان‌ اجرای‌ فعالیتها، به‌منظور رفع‌ نیازها و انتظارات‌ متولیان‌ از اجرای‌ پروژه‌ است.فرآیند برنامه‌ریزی، تعیین‌ توالی‌ و توازی‌ فعالیتهای‌ لازم‌ برای‌ اجرای‌ یک‌ پروژه، با درنظر گرفتن‌ زمان‌ مورد نیاز برای‌ اجرای‌ هر فعالیت‌ و کیفیت‌ تعیین‌ شده‌ برای‌ آن‌ فعالیت‌ است.در واقع، نخستین‌ گام‌ در تهیه‌ برنامه، شناخت‌ کامل‌ فعالیتها و درک‌ اقتصادی‌ترین‌ حالت‌ در تنظیم‌ سه‌ عامل‌ زمان، هزینه‌ و کیفیت‌ است.

هر روزه به تعداد شرکت‌ها و سازمان‌هایی که با نیروهای متخصص مسئولیت مدیریت پروژه‌ها را به عهده می‌گیرند افزوده می‌شود. این سازمان‌ها اغلب به صورت خصوصی و غیرانتفاعی فعالیت می‌کنند و می‌توانند با اطلاعات تخصصی خود در مسیر تصمیم‌گیری کسب‌وکار مفید باشند.مهندسین صنایع و عمران و سایر مهندسین و کارشناسان در حوزه پیاده سازی پروژه های مختلف، می توانند با فراگیری مفاهیم بنیادین مدیریت پروژه باعث ایجاد تحول در پروژه های مختلف شوند. از این رو ضمن اتمام موفقیت آمیز پروژه ها، از هدر رفتن سرمایه های جامعه جلوگیری می گردد.

در این دوره نگاهی اجمالی و در عین حال عمیق نسبت به مدیریت و برنامه ریزی پروژه بر مبنای استاندارد PMBOK6 صورت گرفته و  تدریس دوره از دو دیدگاه “گروه های فرآیندی پنج گانه” و “سطوح دانش ده گانه مدیریت پروژه” مبتنی بر استاندارد PMBOK6 می باشد.مخاطبین دوره نیز مدیران ارشد و مدیران میانی سازمانها اعم از پروژه محور، طرح محور،  تولید محور، خدمات محور و یا هایبرید هستند.

سرفصل‌های دوره مدیریت و برنامه ریزی پروژه بر مبنای استاندارد PMBOK6
چارچوب ها، اصول بنیادین و ادبیات مشترک مدیریت پروژه
سطوح دانش مدیریت پروه مبتنی بر استاندارد PMBOK6
 مدیریت یکپارچگی پروژه
 مدیریت دامنه پروژه
 مدیریت زمان پروژه
 مدیریت هزینه پروژه
 مدیریت کیفیت پروژه
 مدیریت منابع پروژه
 مدیریت ارتباطات پروژه
 مدیریت ریسک پروژه
 مدیریت تدارکات پروژه
 مدیریت ذینفعان پروژه
جمع بندی فرآیندهای 49 گانه استاندارد PMBOK6 بر اساس گروه های فرآیندی پنج گانه بشرح ذیل:
 گروه فرآیندهای آغازین
 گروه فرآیندها برنامه ریزی
 گروه فرآیند های اجرایی
 گروه فرآیند های پایش و کنترل
 گروه فرآیندهای پایانی
04 ساعت و 26 دقیقه
نمایش جلسات فصل
تعاریف و اصطلاحات مدیریت پروژه
9 دقیقه
مدیریت یکپارچگی پروژه
12 دقیقه
مدیریت محدوده پروژه
20 دقیقه
مدیریت زمان بندی پروژه
18 دقیقه
مدیریت هزینه پروژه
14 دقیقه
مدیریت کیفیت پروژه
13 دقیقه
مدیریت منابع پروژه
13 دقیقه
مدیریت ارتباطات پروژه
9 دقیقه
مدیریت ریسک پروژه پارت اول
19 دقیقه
مدیریت ریسک پروژه پارت دوم 1
21 دقیقه
مدیریت ریسک پروژه دوم پارت 2
11 دقیقه
مدیریت ریسک پروژه پارت سوم
13 دقیقه
مدیریت تدارکات پروژه پارت 1
9 دقیقه
مدیریت تدارکات پروژه پارت 2
17 دقیقه
مدیریت مشارکت ذینفعان پروژه
23 دقیقه
جمع بندی 1
18 دقیقه
جمع بندی 2
15 دقیقه
جمع بندی 3
12 دقیقه
تیزر دوره مدیریت و برنامه ریزی پروژه بر مبنای استاندارد PMBOK6
اهداف و ویژگی‌های دوره

آشنایی مدیران ارشد و مدیران میانی سازمانها اعم از پروژه محور، طرح محور،  تولید محور، خدمات محور و یا هایبرید با مدیریت و برنامه ریزی پروژه بر مبنای استاندارد PMBOK6

منابع و مراجع (مقالات)
مدل تلفیقی ارزیابی ریسک بهداشت، ایمنی و محیط زیست (HSE )براساس استاندارد راهنمای مدیریت پروژه PMBOK ( احسان جعفرنیا - احمد سلطان زاده - سمیرا قیاسی )
Modeling Organizational Project Management ( Muller, R - Drouin, N - Sankaran, S )
Agile Project Management in University-Industry Collaboration Projects ( Saisa, MEK - Tiura, K- Matikainen, R )
دوره‌های مرتبط
 طراحی سایت