منها
نقشه راه اصلاح نظام اداری
هزینه این دوره
500000 تومان
اطلاعات دوره
زمان دوره
02 ساعت و 18 دقیقه
برگزار کننده
موسسه فرهنگی و هنری عصر گفتمان
درباره استاد
درباره گواهینامه
برای این دوره گواهینامه صادر نمی‌شود.

نقشه راه اصلاح نظام اداری به‌عنوان سند راهبر مبتنی بر اسناد فرادستی، مطالعات نظری و تطبیقی، بررسی روندهای اجرایی برنامه­های کشور با محوریت نظام اداری و همچنین شناخت و تحلیل وضعیت موجود، تهیه شده و راهنما و همچنین تعیین‌کننده مسیر تدوین برنامه‌های میان‌مدت و سالانه برای اصلاح نظام اداری کشور با نگاهی همه‌جانبه و پوشش‌دهنده تمامی عناصر مؤثر در نظام مدیریت کشور، به شمار می­آید.

دومین برنامه جامع اصلاح نظام اداری برای سال­های ۱۳۹۷ الی ۱۳۹۹ بر اساس نقشه راه اصلاح نظام اداری (مبتنی بر سیاست­های کلی نظام اداری ابلاغی مقام معظم رهبری) مصوب شورای عالی اداری به شماره ۲۰۶/۹۳/۵۶۰، تاریخ ۱۳۹۳/۱/۲۰ و در ادامه اجرای اولین برنامه جامع اصلاح نظام اداری، مصوب هیئت‌وزیران به شماره ۱۲۷۶۷۵/ ت ۵۰۶۴۲ هـ، تاریخ ۱۳۹۳/۱۰/۲۸ تنظیم شده است.

ویژگی های این دوره دریافت تصویری از کلیات نظام اداری در طول نظام برنامه‌ریزی، شناخت مهم‌ترین چالش‌ها و موانع نظام اداری، آشنایی با چشم‌انداز نقشه‌ی راه را با توجه به سیاست‌های کلی نظام اداری، تسلط بر برنامه‌های نقشه‌ی راه اصلاح نظام اداری،نهادینه شدن ضرورت الگوسازی بومی تحول اداری به‌عنوان یک هدف راهبردی تحول در نظام برنامه‌ریزی بوده و مخاطبینش مدیران نظام اداری کشور (پایه، میانی و ارشد)اند.

سرفصل‌های دوره نقشه راه اصلاح نظام اداری
نقشه راه اصلاح نظام اداری (2)
شناخت وضع موجود نظام اداری
شناخت جایگاه ایران در مقایسه با سایر کشورهای جهان و منطقه
بررسی سیاست‌های کلی نظام اداری – ابلاغی رهبر معظم انقلاب اسلامی
اهداف نقشه راه اصلاح نظام اداری
شناخت برنامه‌های اصلاح نظام اداری پیش رو و تحلیل عملکرد گذشته
02 ساعت و 18 دقیقه
نمایش جلسات فصل
جایگاه توسعه نظام اداری
15 دقیقه
سیاست های کلی نظام اداری
17 دقیقه
اهداف نقشه راه /مهندسی نقش و ساختار دولت
17 دقیقه
توسعه دولت الکترونیک و هوشمند سازی اداری
13 دقیقه
خدمات عمومی در فضای رقابتی
13 دقیقه
مدیریت سرمایه انسانی
17 دقیقه
بهبود در نظام ها و فناوری های مدیریتی
8 دقیقه
توسعه فرهنگ سازمانی
13 دقیقه
صیانت از حقوق شهروندان در نظام اداری /ارتقا پاسخگویی ،شفافیت و مقابله با فساد در نظام اداری
12 دقیقه
مدیریت بهره وری /نظارت و ارزیابی
13 دقیقه
تیزر دوره نقشه راه اصلاح نظام اداری
اهداف و ویژگی‌های دوره

آشنایی با نقشه راه اصلاح نظام اداری و برنامه‌های تحول اداری

منابع و مراجع (مقالات)
دوره‌های مرتبط
 طراحی سایت