منها
کانون ارزیابی و توسعه شایستگی در عمل
هزینه این دوره
500000 تومان
اطلاعات دوره
زمان دوره
00 ساعت و 50 دقیقه
برگزار کننده
موسسه فرهنگی و هنری عصر گفتمان
درباره استاد
درباره گواهینامه
برای این دوره گواهینامه صادر نمی‌شود.

کانون های ارزیابی به طور عمده برای سنجش شایستگی های مدیران و کشف استعدادها برای قرار گرفتن در مسیر توسعه ای و جانشین پروری طراحی شده اند. علاوه بر این، می توان از کانون ارزیابی برای شاغلان شغل های استراتژیک بهره جست. به کار گماری افراد مناسب در شغل های استراتژک از جمله مدیران سطوح مختلف، نیازمند شناخت دقیق از ویژگی ها فردی وسطح شایستگی های آنان است. موثرترین ابزاری که به شرکت ها در انجام این مهم کمک می کند، کانون های ارزیابی است.

بنابراین استفاده از کانون های ارزیابی برای ارزیابی مدیران، کشف استعدادها و افرادی که در شغل های استراتژیک قرار دارند ضروری بوده و می توان از آن برای سایر مشاغل کارشناسی بهره برد. 

 دوره ی آموزشی کانون ارزیابی و توسعه شایستگی در عمل یک دوره ی توسعه ای / دانشی است که مخاطبین آن :علاقه مندان به کانون های ارزیابی،اعضای تیم اجرایی و پشتیبانی کانون های ارزیابی و توسعه شایستگی،ارزیابان کانون های ارزیابی و توسعه شایستگی،کاندیدا ها و ارزیابی شوندگان کانون های ارزیابی و توسعه شایستگی،دانشجویان رشته ای مدیریتی و مدیران و کارشناسان منابع انسانی هستند.

شناخت شایستگی های کارکنان نقطۀ شروع پیادهسازی سیستمهای متعدد منابع انسانی از قبیل مدیریت
استعداد و جانشینپروری در سازمان است .
فی الواقع ارتقاء بهره وری نیروی انسانی در گرو شناسایی کارکنان کلیدی ، استعدادها و شناخت شایستگیهای
آنان و به کار گماری صحیح افراد در جای مناسب می باشد.
استفاده از مدیران کارآمد در این عرصه باعث رشد و اعتلای کلیه ابعاد منابع انسانی می شود؛ بنابراین برشمردن
شایستگی های مورد نیاز مدیران منابع انسانی متناسب با شرایط جدید و الزامات بومی و فرهنگی و طراحی مدل
شایستگی ها برای این دسته از مدیران اجتناب ناپذیر است.
توجه به موضوع شایستگی در عرصه مدیریت از نقطه نظر دیگری نیز قابل تامل است و آن اینکه اگرچه روند طرح
موضوع مدیریت شایستگی در عرصه بخش خصوصی ظهور و بروز یافته و کمتر در بخش عمومی و دولتی نمایان
شده است، اما برخی از اندیشمندان آن را به عنوان اهرمی برای سازمان های دولتی در نظر گرفته اند تا بوروکراسی
های موجود در درون خود را به واحدهای کارا و منعطف تبدیل کنند بنابراین سیر توجه به این موضوع در بخش
دولتی نیز به صورت جدی مورد تاکید قرار گرفته است، چرا که در دنیای مدرن امروزی، هر کشوری برای افزایش
ظرفیت حکمرانی و نیز افزایش کارایی و اثربخشی خدمات عمومی، نیازمند مدیران و کارکنانی است تا بتواند بر
اساس شایستگی خویش به ارائه خدمات بهتر به شهروندان بر اساس منافع عمومی جامعه پرداخته و متناسب با
رشد روز افزون تغییرات، توانمندی ها و شایستگی های خویش را بهبود بخشند.
با توجه به افزایش انتظارات از بخش عمومی، تمرکز بر رویکردهای نوین در عرصه مدیریت منابع انسانی همچون
بنیان نهادن رویکرد مدیریت مبتنی بر شایستگی، ضرورت افزایش کارایی و اثربخشی خدمات عمومی به شهروندان
از طریق به کارگیری شایستگان در سطح کارکنان و مدیران، استقرار فرآیندهای شایسته سالاری، ضرورت تغییر
نگاه از رویکرد مبتنی بر شغل به رویکرد مبتنی بر شایستگی، توجه به پرورش رهبران شایسته در بخش عمومی و
… ضرورت نیاز به یک مدل جامع مدیریت شایستگی در عرصه مدیریت منابع انسانی به ویژه در بخش دولتی کشور
احساس می شود.

سرفصل‌های دوره کانون ارزیابی و توسعه شایستگی در عمل
کانون ارزیابی و توسعه شایستگی در عمل
00 ساعت و 50 دقیقه
نمایش جلسات فصل
چیستی و چرایی و چگونگی کانون
11 دقیقه
ارکان کانون
9 دقیقه
اقدامات قبل از اجرا
8 دقیقه
اقدامات حین اجرا
9 دقیقه
اقدامات بعد از اجرا
5 دقیقه
جمع بندی
8 دقیقه
تیزر دوره کانون ارزیابی و توسعه شایستگی در عمل
اهداف و ویژگی‌های دوره

آشنایی اجمالی ذینعفان کانون های ارزیابی و توسعه شایستگی با ابعاد کانون

منابع و مراجع (مقالات)
تبیین راهبرد سازمانی با شایسته سالاری و رهبری خدمت گزار ( ابراهیم گیوکی - علیرضا منظری توکلی )
اثر شایسته سالاری منابع انسانی بر اثربخشی سازمانی ، نقش میانجی نوآوری سازمانی ( حسین عیدی - جواد کریمی )
Meritocracy in Singapore ( Harney, S )
Meritocracy, Elitism and Inequality ( Mijs, JJB - Savage, M )
دوره‌های مرتبط
 طراحی سایت