منها
ترکه آمیرزا

دانلود و مشاهده مصاحبه و گفتگو با افراد و شخصیت‌های تاثیرگذار علمی و اجتماعی که به صورت رایگان و یا با پرداخت هزینه در دسترس کاربران خواهد بود. جهت خرید یا دریافت فایل‌ مصاحبه‌ها ابتدا عضو سایت شوید.

مصاحبه دکتر ناصر ریاحی
قیمت : 0 تومان
زمان مورد نیاز : دقیقه
مصاحبه خانم فریال موستوفی
قیمت : 0 تومان
زمان مورد نیاز : دقیقه
مصاحبه دکتر مهدی کنعانی
قیمت : 0 تومان
زمان مورد نیاز : دقیقه
مصاحبه دکتر فاطمه مقیمی و مهندس محمدرضا زهره وندی
قیمت : 0 تومان
زمان مورد نیاز : دقیقه
مصاحبه مهندس مسعود خوانساری
قیمت : 0 تومان
زمان مورد نیاز : دقیقه
مصاحبه دکتر محمود نجفی عرب
قیمت : 0 تومان
زمان مورد نیاز : دقیقه
مصاحبه مهندس محمدرضا نجفی منش
قیمت : 0 تومان
زمان مورد نیاز : دقیقه
مصاحبه مهندس عباسعلی قصاعی
قیمت : 0 تومان
زمان مورد نیاز : دقیقه
مصاحبه دکتر شهاب جوانمردی
قیمت : 0 تومان
زمان مورد نیاز : دقیقه
مصاحبه دکتر مهدی صفایی
قیمت : 0 تومان
زمان مورد نیاز : دقیقه
مصاحبه دکتر سعید خزایی
قیمت : 0 تومان
زمان مورد نیاز : دقیقه
مصاحبه مهندس حمید مقیمی
قیمت : 0 تومان
زمان مورد نیاز : دقیقه
مصاحبه دکتر سیده فاطمه مقیمی
قیمت : 0 تومان
زمان مورد نیاز : دقیقه
مصاحبه دکتر مهدی باغبان
قیمت : 0 تومان
زمان مورد نیاز : دقیقه
مصاحبه دکتر حسن فروزان فرد
قیمت : 0 تومان
زمان مورد نیاز : دقیقه
مصاحبه مهندس پگاه گشایشی
قیمت : 0 تومان
زمان مورد نیاز : دقیقه
مصاحبه مهندس ایرج حسابی
قیمت : 0 تومان
زمان مورد نیاز : دقیقه
مصاحبه مهندس احمد صادقیان
قیمت : 0 تومان
زمان مورد نیاز : دقیقه
 طراحی سایت