منها
خانه / استاد / ابراهیم اعظمی

ابراهیم اعظمی

تحصیلات
کارشناسی ارشد - تحقیقات آموزشی
فایل رزومه استاد

دانش آموخته مفطع کارشناسی ارشد تحقیقات آموزشی

شاغل در آموزش و پرورش

آشنایی با مباحث روش تحقیق

مسلط به نرم افزارهای spss, cma2, lisral, amos, pls

 طراحی سایت