منها
خانه / استاد / ایان بیگز

ایان بیگز

تحصیلات
کارشناسی ارشد - روابط بین الملل

وی پیش از این به عنوان سفیر استرالیا در ترکیه و عربستان سعودی و کاردار این کشور در بغداد خدمت کرده است و معاون نماینده استرالیا در وین و دمشق بوده است. ‘ایان بیگز’ دارای مدرک کارشناسی ارشد روابط بین الملل از دانشگاه ملی استرالیا و کارشناسی ازدانشگاه سیدنی است.آقای ‘ایان بیگز’ کارمند ارشد حرفه ای وزارت امور خارجه و تجارت استرالیا و تا همین اواخر سرپرست نخستین دستیار بخش امنیت بین المللی بود.

 طراحی سایت