منها
خانه / استاد / حمیدرضا خدمتگزار

حمیدرضا خدمتگزار

تحصیلات
دکتری تخصصی - مدیریت تکنولوژی - گرایش نوآوری
فایل رزومه استاد
دوره‌های آموزشی برگزار شده در آمیرزا
رویکرد فرآیندی مدیریت
 طراحی سایت