منها
خانه / استاد / دکتر ابراهیم زارع پور

دکتر ابراهیم زارع پور

تحصیلات
دکتری - بازاریابی بین الملل
فایل رزومه استاد

دکتری بازاریابی بین الملل از دانشگاه تربیت مدرس

مدرس دانشگاه

مشاور شرکت های دولتی و خصوصی

مترجم کتاب مذاکرات بازرگانی بین الملل

دوره‌های آموزشی برگزار شده در آمیرزا
فروش و بازاریابی تلفنی
اصول مذاکره و فروش
 طراحی سایت