منها
خانه / استاد / دکتر فرهنگ صالحی

دکتر فرهنگ صالحی

تحصیلات
دانشجوی دکتری - مدیریت استراتژیک
فایل رزومه استاد

دانشجوی دکتری مدیریت بازرگانی گرایش استراتژی

کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک گرایش تبدیل انرژی

کارشناسی مهندسی مکانیک گرایش سیالات

 

مولف ، محقق و مدرس بازاریابی و استراتژی

رتبه ۸ کنکور دکتری مدیریت بازرگانی ( پذیرفته شده دانشگاه علامه طباطبایی رشته مدیریت بازرگانی – روزانه)

رتبه ۳۹ کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی(پذیرفته شده دانشگاه تهران رشته مدیریت بازاریابی – روزانه)

مهندس پایه سه نظام مهندسی شهر تهران

مولف دو عنوان کتاب در حوزه بازاریابی و استراتژی

 

 طراحی سایت