منها
خانه / استاد / دکتر قاسمیان

دکتر قاسمیان

تحصیلات
کارشناسی ارشد - مدیریت صنعتی
فایل رزومه استاد

مسئول کارگزینی و رفاه اداره کل دامپزشکی

معاون اداری و رفاه سازمان دامپزشکی کشور

سابقه تدریس در ارگانها و سازمانه های دولتی

عناوین تدریس:

  • فرهنگ سازمانی
  • ارتباطات انسانی
  • کارآفرینی
  • مدیریت منابع انسانی
  • خلاقیت و نوآوری
  • ارتباطات سازمانی
  • آیین نگارش مکاتبات اداری
دوره‌های آموزشی برگزار شده در آمیرزا
آیین نگارش مکاتبات اداری
 طراحی سایت