منها
خانه / استاد / دکتر مهدی باغبان

دکتر مهدی باغبان

تحصیلات
دکتری - مدیریت دولتی-منابع انسانی
فایل رزومه استاد

دکتری تخصصی منابع انسانی و مدرس دوره های کاربردی DBA دانشگاه تهران

مدرس دوره های تربیت ارزیاب مرکز آموزش های مدیریت دولتی

سرارزیاب و ارزیاب بیش از ۵۰ دوره کانون ارزیابی مدیران دولتی کشور

مولف و مترجم کتاب ۹۹ استراتژی مذاکره

نگارنده بیش از ۲۲ مقاله پژوهشی در مجلات علمی پژوهشی،ISI و غیره است.

بخش از سوابق کنفرانسی ایشان:

دبیر اجرایی همایش بین المللی مدیریت نوین در افق ۱۴۰۴ ،پژوهشکده دولت اسلامی و دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شرق، تهران

دبیر اجرایی نخستین کنفرانس ملی الگو های نوین در کسب و کار با رویکرد حمایت از کارآفرینان ملی ،جهاد دانشگاهی، تهران

دبیر اجرایی دومین کنفرانس ملی الگو های نوین در کسب و کار با رویکرد آینده پژوهی کسب و کارها،موسسه آموزش عالی نگاره

دبیر اجرایی سومین کنفرانس ملی الگوهای نوین مدیریت کسب و کار با رویکرد حمایت از رونق تولید ،انجمن مهندسی مالی ایران – موسسه مدیریت عصر پیشرفت – موسسه فرهنگی هنری عصر گفتمان

 

دوره‌های آموزشی برگزار شده در آمیرزا
مصاحبه دکتری
مقاله نویسی
 طراحی سایت