منها
خانه / استاد / دکتر مهدی عزیزلو

دکتر مهدی عزیزلو

تحصیلات
دکتری - مدیریت دولتی گرایش رفتارسازمانی
فایل رزومه استاد

شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی ،مدیر کل امور اداری و توسعه منابع انسانی

شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی، رئیس کارگروه تلفیق استراتژی های وظیفه ای

موسسه آموزشی تحقیقاتی ،کارشناس ارشد منابع انسانی و پژوهش

شرکت سیمان تهران، کارشناس ارشد منابع انسانی

شرکت گسترش صنایع معدنی کاوه پارس، مدیر پروژه آسیب‌شناسی و تدوین استراتژی منابع انسانی

دوره‌های آموزشی برگزار شده در آمیرزا
اخلاق فردی، اجتماعی و اداری
اخلاق حرفه‌ای
 طراحی سایت