منها
خانه / استاد / دکتر ناصر فخاری

دکتر ناصر فخاری

تحصیلات
دکتری - مدیریت دولتی-خط‌مشی گذاری و تصمیم‌گیری / مهندسی صنایع – سیستم‌ها و بهره‌وری
فایل رزومه استاد

مدرس دانشگاه

مشاور توسعه مدیریت و سرمایه انسانی

رئیس دانشگاه گفتمان

رئیس پژوهشکده دولت اسلامی

رئیس مرکز تحقیقات ریاست جمهوری

رئیس امور بهره‌وری و تحول اداری سازمان مدیریت

مسئول دبیرخانه شورای عالی اداری

دبیر ستاد تحول اداری کشور

مدیر کیفیت و بهره‌وری

 طراحی سایت