منها
خانه / استاد / محمدرضا زمزمیان

محمدرضا زمزمیان

تحصیلات
لیسانس - آبیاری و زهکشی
فایل رزومه استاد

کارشناس دفتر فنی شرکت گسترش فاراب

کارشناس منابع آب شرکت مهندسین مشاور آبخوان

تدریس

تدریس دوره های ذیل در مرکز آموزش فنی و تخصصی معاونت آب و خاک:

  • کاربرد کامپیوتر در علوم آب
  • کاربرد کواتروپرو در امور زیربنائی
  • نقشه کشی با اتوکد
  • اصول و مبانی کامپیوتر
  • متره و برآورد
  • آشنائی با سند ملی آب و نرم افزارهای آن

 

دوره‌های آموزشی برگزار شده در آمیرزا
کاربرد فناوری اطلاعات در مدیریت
 طراحی سایت