منها
خانه / استاد / محمد باقر مرادی

محمد باقر مرادی

تحصیلات
دکتری - مدیریت کارآفرینی
فایل رزومه استاد
دوره‌های آموزشی برگزار شده در آمیرزا
مهارت های ارتباطی از طریق مدل دیسک
 طراحی سایت