منها
خانه / استاد / منیر سنکری

منیر سنکری

تحصیلات
-

رییس بازرگانی کمیسیون تجارت و سرمایه‌گذاری دولت استرالیا

 طراحی سایت